von Hippel - Lindau (VHL)
Suomen tasavalta - Republiken Finland

 

Von Hippel-Lindaun tauti
 
Orpha number: ORPHA892
 
YHTEENVETO
Kyseessä on Perinnöllinen kasvaimille altistava oireyhtymä, jossa kehittyy lukuisia erilaisia hyvän- ja pahanlaatuisia kasvaimia. Tyypillisimpiä ovat verkkokalvon, pikkuaivojen ja selkäytimen hemangioblastoomat sekä hypernefrooma ja feokromosytooma. Tauti on yhtä yleinen miehillä ja naisilla. Se todetaan keskimäärin 26 vuoden iässä, mutta voidaan todeta jo lapsuudessa tai jopa yli 60-vuotiaana. Verkkokalvon hemangioblastoomat voivat olla ensimmäinen ilmenemismuoto. Oireyhtymä periytyy autosomissa dominantisti ja sen aiheuttavat mutaatiot kromosomin 3 VHL–geenissä, joka on klassinen kasvurajoitegeeni. Diagnoosi perustuu sukuhistoriaan ja tyypillisten kasvaimien löytymiseen ja sen vahvistaa ituradan VHL-mutaation tunnistus. N. 20 % tapauksista syntyy de novo, tuolloin diagnoosiin vaaditaan useiden kasvainten esiintyminen. Sikiödiagnostiikka on mahdollista. Kirurgia on tärkein hoitomuoto ja potilaat vaativat elinikäisen seurannan. Ennuste riippuu eri kasvainten esiintymisestä, hypernefrooma on yleisin kuolinsyy. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1/53 000.
 
Asiantuntija:
- Prof. Eamonn MAHER
 
Suomenkielinen lyhennetty käännös
- Lääkäritoimittaja Sari Atula, Kustannus Oy Duodecim, Lääkärin tietokannat
- tarkastanut Dos. Riitta Salonen, Orphanet Suomen maakoordinaattori
 
Last update: April 2012
Translated: November 2010
 
This summary has been translated thanks to the financial support of Duodecim Medical Publications Ltd
 

Yhteenveto on tarkoitettu vain tiedon jakamiseen eikä se korvaa terveydenhuollon ammattilaisen hoitoa. Tekstiä ei pidä käyttää diagnoosin tai hoidon perusteena.
 
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net